top of page
013446.jpeg

Vojtěch Adamec st. se narodil 4. července 1933 v Hulíně (okres Kroměříž) v selské usedlosti rodičům jako čtvrtý nejmladší syn. V Hulíně absolvoval obecnou školu, reálné gymnázium v Kroměříži.  Revoluční úder padesátých let zasáhl celou rodinu, která byla označena za kulaky. Museli opustit svůj dům, prakticky vše jim bylo zabráno a uvalen trest, že nesmí po 20 let vstoupit do rodného města. Svůj kádrový posudek si vylepšil jako brigádník na stavbě Nové huti Klementa Gottwalda.

Na základě jeho mimořádného talentu mu zajistil svým vlivem prof. Španiel přijetí na pražskou Umprum, ač odporovalo ideologickým zásadám. Studoval mezi lety 1952–1960, nejprve v atelieru politické karikatury prof. Pelce, následně přešel k prof. Wagnerovi, kde studoval sochu, a prof. Bauchovi, u něhož studoval malbu.

Během celého života se především věnoval volné plastice a malbě. Oficiální sakrální tvorba, která jej učinila veřejně známým, přišla na řadu až v posledních dekádách života. Jedná se především o sochy sv. Vojtěcha a Radima na Libici, Jana Pavla II. v Hradci Králové, Vzkříšení v křížové cestě u Kuksu a busty královen v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. 

Svými díly je zastoupen ve státních sbírkách Národní galerie v PrazeGalerie hlavního města PrahyMuzea umění v OlomouciGalerie umění v Karlových Varech, v galeriích v Roudnici nad Labem, v Hořicích i jinde; ze soukromých sbírek převážně v Česku a v Německu.

Dne 28. března 2011 zemřel v Hradci Králové.
 

bottom of page